ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនហីប៉ីឌីកៃផលិផេងខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ៖ -៨៦ ១៩៨៣៣១៩៥៥៦៦

អ៊ីមែល៖ sales@cngcast.com

Whatsapp៖ +៨៦ ១៩៨៣៣១៩៥៥៦៦

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ២ ផ្លូវវេសសានខាងកើតតំបន់អភិវឌ្Economicន៍សេដ្ឋកិច្ចស្រុកម៉េងគុនកាងចូវខេត្តហឺប៉ី ប្រទេសចិន។