ឧបករណ៍របស់យើង

ការធ្វើតេស្តនិងការត្រួតពិនិត្យ (វត្ថុធាតុដើម) ឧបករណ៍

 Metallographic  examination

ការពិនិត្យលោហធាតុ

Metal mechanical  performance testing

ការធ្វើតេស្តការអនុវត្តមេកានិចលោហៈ

Spectral  detection

ការរកឃើញវិសាលគម

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកៅស៊ូ

compression   stress detection

ការរកឃើញភាពតានតឹងការបង្ហាប់

hardness test

តេស្តភាពរឹង

High temperature  aging test

តេស្តភាពចាស់នៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់

ឧបករណ៍ពិសោធន៍ផលិតផល

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

ការរកឃើញកម្លាំងបង្វិលជុំសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេកានិច

pressure resistance, air pressure detection

ភាពធន់នៃសម្ពាធការរកឃើញសម្ពាធខ្យល់

Bending torque detection For Joints

ការរកឃើញកម្លាំងបង្វិលសម្រាប់សន្លាក់