គូស្វាម៉ីភរិយាដែលអាចបត់បែនបាន ១០០០ ភី

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    គូស្វាម៉ីភរិយាដែលអាចបត់បែនបានធ្ងន់ ១០០០ ភី

    ម៉ូឌែលគូស្វាម៉ីភរិយាដែលអាចបត់បែនបាន ១០០០ ភីស៊ីត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើក្នុងសេវាកម្មបំពង់ទូទៅទូទៅនៃសេវាកម្មសម្ពាធមធ្យមឬខ្ពស់សម្ពាធការងារជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ដោយកម្រាស់ជញ្ជាំងនិងការវាយតម្លៃនៃបំពង់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ម៉ូឌែល ១០០០ អាចទ្រទ្រង់ប្លង់បំពង់ដែលកោងឬកោង។