ឈើឆ្កាងខ្លី

  • Grooved Short Cross

    ឈើឆ្កាងខ្លី

    យើង (ស៊ី។ ជី។ ជី) ផ្គត់ផ្គង់ឈើឆ្កាងតូចចង្អៀតចំនួន ១៣១ ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ Standpipe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចែកចាយឬគាំទ្របំពង់ដែលមានទំហំឬទិសដៅខុសៗគ្នា។ តាមរយៈការតភ្ជាប់ចង្អូរពេលវេលាគម្រោងត្រូវបានសន្សំបានច្រើនជាមួយនឹងការតំឡើងរហ័សនិងការថែទាំងាយស្រួល។