អាវយឺតកាត់បន្ថយខ្សែស្រឡាយ

  • Threaded Reducing Tee

    អាវយឺតកាត់បន្ថយខ្សែស្រឡាយ

    យើង (ស៊ីជីជី) ផ្គត់ផ្គង់អាវយឺតកាត់បន្ថយខ្សែស្រឡាយ ១៣១ អិន។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ Standpipe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចែកចាយឬគាំទ្របំពង់ដែលមានទំហំឬទិសដៅខុសៗគ្នា។ តាមរយៈការតភ្ជាប់ចង្អូរពេលវេលាគម្រោងត្រូវបានសន្សំបានច្រើនជាមួយនឹងការតំឡើងរហ័សនិងការថែទាំងាយស្រួល។