ឈើឆ្កាងកាត់បន្ថយឈើឆ្កាង

  • Style  Grooved Reducing Cross

    ស្ទីលកាត់ឈើឆ្កាងកាត់បន្ថយ

    យើង (ស៊ី។ ជី។ ជី) ផ្គត់ផ្គង់ឈើឆ្កាងកាត់បន្ថយចង្អូរ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ Standpipe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចែកចាយឬគាំទ្របំពង់ដែលមានទំហំឬទិសដៅខុសៗគ្នា។ តាមរយៈការតភ្ជាប់ចង្អូរពេលវេលាគម្រោងត្រូវបានសន្សំបានច្រើនជាមួយនឹងការតំឡើងរហ័សនិងការថែទាំងាយស្រួល។ យើងផ្គត់ផ្គង់បំពង់បង្ហូរទឹកសម្រាប់បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យ។