មួកជាមួយខន។ រន្ធ

  • Cap with Con. Hole

    មួកជាមួយខន។ រន្ធ

    យើង (ស៊ីអិនជី) ផ្គត់ផ្គង់មួក ៣០០ អេចជាមួយខន។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីដោតបំពង់ខ្យល់ហើយមុខងាររបស់វាគឺដូចគ្នានឹងក្បាលនិងមួកដែរពួកគេត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ស្តុបដើម្បីត្រួតពិនិត្យចែកចាយឬគាំទ្របំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុង ទំហំឬទិសដៅផ្សេងៗគ្នា។ តាមរយៈការតភ្ជាប់ចង្អូរពេលវេលាគម្រោងត្រូវបានសន្សំបានច្រើនជាមួយនឹងការតំឡើងរហ័សនិងការថែទាំងាយស្រួល។