90 កាត់បន្ថយកែងដៃ

  • 90 Reducing Elbow

    90 កាត់បន្ថយកែងដៃ

    យើង (ស៊ីអិនជី) ស្ទីលផ្គត់ផ្គងកែង 90RT ៩០ °ជាមួយចុងខ្សែស្រឡាយតូច (បន្ថែម-មួក) ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ Standpipe ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចែកចាយឬគាំទ្របំពង់ដែលមានទំហំឬទិសដៅខុសៗគ្នា។ តាមរយៈការតភ្ជាប់ចង្អូរពេលវេលាគម្រោងត្រូវបានសន្សំបានច្រើនជាមួយនឹងការតំឡើងរហ័សនិងការថែទាំងាយស្រួល។